Nyhet

UTSMYKNING AV FASADE VED ÅSGÅRD SKOLE

Indus Norge har i samarbeid med vår kunde Ås Kommune, inngått avtale med en lokal kunstner om fasadeutsmykning av en hel vegg på Indus’ paviljong på Åsgård Skole.

Dette ble et kreativt og fargerikt innslag på paviljongens fasadevegg.

Indus Sverige AB

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Norge AS