Lokaler man trives med.

Indus leier ut lokaler man trives med for å løse midlertidige behov for lokaler for bedrifter, kommuner og fylker. For å forsikre oss om at våre moduler har en stabil konstruksjon og holder høy kvalitet, vedlikeholder og renoverer vi modulene selv, i våre egne verkstedhaller.

Hver modul fra Indus skal ha lang levetid og være trivelig å oppholde seg i. Derfor er vi opptatt av å sørge for at våre moduler har et godt inne- og utemiljø med gjennomtenkt materialvalg og høy standard.

Vi renoverer modulene nøye mellom hver leieperiode, før de tilpasses neste kundes behov. Indus er en familiebedrift som har leid ut moduler siden 1974. Vi er totalt ca 50 ansatte som holder til på Frogner i Sørum, Stenungsund og Stockholm i Sverige.

Forretningside

Tilby offentlige og større kunder effektive leiemoduler med ulike tilvalg og konsept- med omsorg for kunden!

 Kjerneverdier

  • Trygghet
  • Engasjement
  • Kvalitet
  • Kundetilfredshet

 

Trygghet: Når Indus leverer moduler vil vi at kunden skal føle seg trygg. Allerede fra første kontakt, gjennom leieperioden og helt frem til vi har demontert og fraktet modulene tilbake igjen.

Også internt streber vi etter å få våre medarbeidere til å føle seg trygge på arbeidsplassen. Kontinuerlig utvikling av arbeidsmiljøet samt gode kontakter med fagforeninger er noen av våre fokusområder.

Engasjement: Våre kunnskapsrike medarbeidere gjør alt for at dere som kunder skal få lokaler tilpasset deres behov. Prosjektering, montasje og service under leieperioden utføres av vårt engasjerte personale, med kundens behov i fokus.

Gjennom våre virksomhetsgrupper på Indus skaper vi åpenhet mellom ledelse og medarbeidere. I disse gruppene kan samtlige medarbeidere på Indus være med å påvirke utviklingen av firmaet.

Kvalitet: Når Indus etablerer moduler skjer det alltid med kvalitet. Våre moduler er moderne og oppfyller de krav som gjelder. Indus ansatte er stolte av sin arbeidsplass og det vi leverer.

Kundetilfredshet: Indus har alltid kunden i fokus. Intern sier vi at «kunden er min beste venn». Vi på Indus mener at om vi konstant utvikler oss og leverer med høyeste kvalitet, så er det en viktig årsak til at vi har fornøyde kunder.

Human Resources

Firmaets overordnede mål, samt det at alle medarbeidere er like mye verdt, uansett kjønn, nasjonalitet, etc., ligger til grunn for alt HR-arbeid i bedriften.

Vi skal ha et arbeidsmiljø som er preget av åpenhet, ydmykhet, ansvar, respekt, tillit og engasjement.

Lederskapet skal være tydelig og konsekvent for å dermed øke samtlige medarbeideres motivasjon og engasjement.

Virksomhetsforbindelse

affärssamband

Med en sunn bedriftskultur skaper vi er trivelig arbeidsmiljø for våre medarbeidere. Med det øker vi lojaliteten og på den måten får vi en høyere kvalitet på produktene vi leverer til våre kunder. En fornøyd kunde kommer tilbake og blir lojal mot Indus, noe som fører til økt lønnsomhet.

Ressurser

Indus skal ha ulike modultyper for å kunne tilby våre kunder kostnadseffektive løsninger ved hvert enkelt behov.

Kompetent personale er vår største ressurs, og kompetansen skal opprettholdes gjennom konstant utvikling.

Medarbeidemes  påvirkning

Gjennom Indus virksomhetsutvikling arbeider vi med konstante forbedringer for å utvikle og føre firmaet fremover mot bestemte mål. Alle medarbeidere får med dette mulighet til å påvirke så vel sin egen som firmaets utvikling.

Sertifiseringer

Indus AB er som eneste foretak i bransjen sertifisert i kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. Det er det sistnevnte som skiller oss fra andre aktører på markedet, noe vi er veldig stolte av.

Samfunnsansvar

Alt vi gjør på Indus tar vi selv ansvar for. Vi har en effektiv avfallssortering og klimakompenserer for den miljøpåvirkningen våre kjøretøy har. I vårt daglige arbeid streber vi etter å minimere avfallet og energiforbruket – alt for et bedre miljø.

Hvert år donerer Indus et beløp til Kreftforeningen i håp om at Indus bidrag kan hjelpe forskerne med å komme nærmere en løsning på kreftgåten. Indus er også støttemedlem til Null Tolerans, en forening som arbeider mot mobbing på skoler. Da vi selv etablerer skoler og barnehager, ser vi det som en selvfølge at barna skal kunne komme til våre lokaler og føle seg trygge.

Utover dette støtter vi flere lokale idrettsforeninger og skoleprosjekter.

Indus Sverige AB

Ängsvägen 9 Box 228 444 23 Stenungsund

Tel: 0303-390 400

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12 197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se