Nyhet

STAVSBERG SKOLE-FURNES

I forbindelse med rivning og bygging av ny Stavsberg skole, ble Indus Norge AS valgt som leverandør av midlertidige skolelokaler i byggetiden. Entreprenør Syljuåsen ble vår kontraktspart.

Paviljongen består av S-27 moduler og inneholder blant annet 7 stk klasserom med tilhørende grupperom, toaletter, garderober, spesialrom, SFO avdeling med kjøkken, og personalavdeling.

Paviljongen ble overtatt av fornøyd kunde og brukere medio februar 2018.

006 007008

 

Indus Sverige AB

Ängsvägen 9 Box 228 444 23 Stenungsund

Tel: 0303-390 400

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12 197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se