Nyhet

SKJETTEN SKOLE – SKEDSMO KOMMUNE

På Skjetten Skole i Skedsmo Kommune stod en nyoppført skolepaviljong fra Indus Norge AS klar til bruk ved skolestart høsten 2019.

Paviljongen er satt sammen som en vinkel med to etasjer, og inneholder 6 klasserom med tilhørende grupperom, garderober og toaletter, samt to SFO-baser hvorav en med kjøkken.

34 moduler av typen S27 utgjør denne flotte paviljongen. S27 er en skolemodul som er tatt frem for å skape en bedre hverdag for elever og lærere, hvor blant annet et moderne design og et godt inneklima er i fokus.

Ved dette prosjektet har Indus Norge AS vært totalentreprenør, og vi har utført omfattende utvendige arbeider både under og over bakken.

Indus Sverige AB

Box 538
442 15 Kungälv

Tel: 0303-390 400

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12 197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se