Referanser

SKI KOMMUNE – KOMMUNALTEKNISK AVDELING

Våren 2015 mottok vi en henvendelse fra Ski Kommune, Kommunalteknisk avdeling. De hadde over lengre tid vært i manko på kontorplasser. Løsningen ble å leie moduler av typen M27-T10 fra Indus. Kontorpaviljongen består av totalt 8 kontorer og 1 møterom og stod ferdig oktober 2015.

Indus Sverige AB

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Norge AS