Nyhet

SKEDSMO STADION – SKEDMO KOMMUNE

Indus moduler kan brukes til mer enn skoler, barnehager og kontor – våre moduler kan også brukes som et funksjonelt og moderne garderobeanlegg.

Da det var behov for en utvidelse av garderobekapasiteten på Skedsmo Stadion i Skedsmo Kommune, ble en garderobepaviljong fra Indus Norge AS løsningen.
Et garderobeanlegg er normalt ikke noe som ligger innenfor Indus standard produktsortiment. Som rammeleverandør til Skedsmo Kommune var det allikevel viktig for oss å kunne tilby og levere moduler for å dekke kundens behov.

Garderobeanlegget består av totalt 11 moduler og utgjør til sammen 4 garderober med 2 tilhørende dusjsoner, 2 dommergarderober med egne fasiliteter, møterom og toaletter.

Modulene ble montert sammen som et «råbygg». Alle tekniske installasjoner som EL, VA, ventilasjon, gulvvarme, samt oppsett av innvendige delevegger ble utført på montasjeplassen.

Garderobeanlegget er nå overlevert Skedsmo Kommune og fornøyde brukere har tatt paviljongen i bruk.

Indus Sverige AB

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Norge AS