Referanser

OSLO KOMMUNE-RENOVASJONSETATEN

Vi gratulerer Oslo Kommune – Renovasjonsetaten med innflytting i deres nye kontorpaviljong som ble ferdigstilt i oktober 2015. 6 stk moduler av typen M27-T10 danner kontorer for ansatte på Grønmo Gjenbruksstasjon. Paviljongen danner 5 kontorer, 1 møterom og 1 kjøkken/spiserom, samt toaletter og lager.

Indus Sverige AB

Box 538
442 15 Kungälv

Tel: 0303-390 400

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12 197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se