Hva er fordelene med å leie mobile paviljonger?

Det hevdes ofte at det å leie mobile paviljonger er en dyrt og kortsiktig løsning. Denne myten ønsker vi å slå hull på. Fordelene veier veldig ofte tyngre enn ulempene ved å leie moduler. La oss forklare:

Enten det handler om kontor, skoler eller barnehager, står bestilleren ofte ovenfor valget om å bygge permanent eller å leie mobile paviljonger i form av moduler. Mobile paviljonger, eller moduler, er det nye ordet som erstatter ordet «brakker», som ofte bærer med seg en negativ klang. Det som for 10 år siden var brakker som ofte var oppholdssted for bygningsarbeidere som måtte oppbevare maten sin i en kjøleboks, er i dag forvandlet til toppmoderne lokaler med lavt energiforbruk, planløsning tilpasset bevegelseshemmede og avansert ventilasjon.

Når man i dag søker om byggetillatelse gjelder akkurat de samme reglene for flyttbare lokaler som for permanente. Dette innebærer at brukerne får et minst like bra arbeidsmiljø i midlertidige paviljonger.

I tillegg vil man ikke bli låst i et bestemt oppsett som ved permanente bygg, men man vil kunne legge til eller ta bort moduler dersom behovene endrer seg over tid. Trygt og bekymringsløst.

Forestill deg en nybygd skole hvor de tunge installasjonene som sløydsal, gymsal og kantine, samt et antall klasserom finnes i den permanente bygningen. Senere klargjøres det en tomt med de nødvendige tilkoblinger slik at kommunen enkelt kan legge til ytterligere klasserom i form av skolemoduler når elevtallet er forhøyet i en periode. Når antall elever minker, kan klasserommene enkelt tas bort igjen. Dette synes vi på Indus er fleksibelt og økonomisk.

Har dere behov for mobile paviljonger raskt, har Indus løsningen for dere. Les om hva vi kan tilby under de aktuelle fanene, og nøl ikke med å ta kontakt med en av våre selgere på telefon + 47 63 86 61 00.

Så enkelt er det

Trinn 1 – Behovsanalyse og prosjektering

Sammen med en av våre selgere analyseres deres behov. Kontrakts dokumenter opprettes og undertegnes av begge parter. For at du som bestiller av våre paviljonger skal bli fornøyd med produktet, setter vi oss sammen ned for å komme frem til den beste løsningen for dere. Når vi er kommet frem til en løsning, tar vår prosjekteringsavdeling over og tar seg av nødvendige dokumenter som omhandler byggetillatelser, tegninger og øvrige dokumenter som kreves for en effektiv montasje.

Trinn 2 – Forberedelser

Etter konsultasjon med kunde går vår selger igjennom fordeling av de ulike oppgavene som må gjøres. Dette innebærer eksempelvis om Indus skal gjøre grunnarbeidene, eller om kunde ønsker å stå for dette selv. Når grunnarbeidene er ferdige, kommer våre montører og utfører fundamenteringen. Dette gjøres nøyaktig, slik at det bare er for mobilkranen å heise modulene rett ned fra lastebilene og over på fundamentene.

Trinn 3 – Montasje

Når fundamenteringen er ferdig, kjører lastebiler i skytteltrafikk med moduler som hurtig løftes på plass. Neste steg er at modulskjøter tettes. Siden kommer elektrikere og rørleggere for å ferdigstille sine installasjoner. Dersom dere har bestilt alarm eller lignende fra Indus, installeres dette samtidig. Når montørene er ferdige med montasjen vaskes modulene. Til slutt gjenstår en gjennomgang med de som skal bruke lokalene sammen med Indus kunnskapsrike prosjektkoordinator. Når gjennomgangen av både drift og vedlikehold er gjort, er det bare å flytte inn i den ferdigstilte paviljongen.

Indus Sverige AB

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Norge AS