Nyhet

KURLAND SKOLE – LØRENSKOG KOMMUNE

Grunnet renovering av eksisterende skole var det behov for midlertidige klasserom på Kurland Skole i Lørenskog Kommune. Indus Norge vant konkurransen og ble med det modulleverandør til Kurland Skole.

49 moduler av typen M-27 utgjør til sammen tre paviljonger, hvorav to av disse består av klasserom med tilhørende grupperom, toaletter og garderober. Den tredje paviljongen består av kontorer, møterom, toaletter og garderober, samt personalrom med kjøkken til skolens administrasjon.

Paviljongen ble tatt i bruk av fornøyde elever og personale fra oktober 2018.


Indus Sverige AB

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Norge AS