Nyhet

KURLAND SKOLE – LØRENSKOG KOMMUNE

Grunnet renovering av eksisterende skole var det behov for midlertidige klasserom på Kurland Skole i Lørenskog Kommune. Indus Norge vant konkurransen og ble med det modulleverandør til Kurland Skole.

49 moduler av typen M-27 utgjør til sammen tre paviljonger, hvorav to av disse består av klasserom med tilhørende grupperom, toaletter og garderober. Den tredje paviljongen består av kontorer, møterom, toaletter og garderober, samt personalrom med kjøkken til skolens administrasjon.

Paviljongen ble tatt i bruk av fornøyde elever og personale fra oktober 2018.


Indus Sverige AB

Box 538
442 15 Kungälv

Tel: 0303-390 400

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12 197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se