Nyhet

HOLMLIA SKOLE – OSLO

Indus Norge fikk kontrakten med Oslo Kommune Undervisningsbygg vedrørende leie av midlertidig skolepaviljong til Holmlia Skole i Oslo. Eksisterende skole skal renoveres, og det er i den forbindelse behov for midlertidige klasserom.

Paviljongen består av ny-produserte S-27 moduler, fordelt på to etasjer, og inneholder 10 klasserom, tilhørende grupperom, toaletter, garderober og fasiliteter for personale.

Paviljongen tilfredsstiller krav i henhold til Teknisk forskrift og Oslo Kommune Undervisningsbygg sine krav i SKOK utover dette. Dette gjelder eksempelvis energi, ventilasjon, lyd, brann, etc.

Paviljongen stod klar til bruk fra høstferien 2018.

Fornøyde brukere har fått et moderne og funksjonelt paviljongbygg.

Indus Sverige AB

Ängsvägen 9 Box 228 444 23 Stenungsund

Tel: 0303-390 400

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12 197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se