Referanser

ÅS KOMMUNE – ÅSGÅRD SKOLE

Skolepaviljong bestående av våre nye S-27 moduler har blitt montert på Åsgård Skole i Ås Kommune. Våre S-27 moduler er produsert etter kravene i TEK10. Totalt 8 klasserom med tilhørende grupperom, innvendig trappehus og heis stod klart til 31.august 2015. Som en tilleggstjeneste er modulene koblet opp mot kommunens sentrale driftsanlegg (SD-anlegg). SD-anlegg innebærer at lys, varme, ventilasjon, brann, innbrudd, adgangskontroll kan styres og kontrolleres sentralt av kommunens driftspersonell.img_1190

img_1183

Indus Sverige AB

Box 538
442 15 Kungälv

Tel: 0303-390 400

info@indus.se
Indus Stockholm

Ullevivägen 12 197 40 Bro

Tel: 08-409 195 00

stockholm@indus.se
Indus Norge AS

Tretjerndalsveien 54
2016 Frogner

Tel: +47 63 86 61 00

info@indus.no
Indus Skåne

Tel: 040-785 60

skane@indus.se